Picture1

NEX COATING LTD.

NEX เทคโนโลยีกาวที่ไม่เหมือนใครถูกนำมาใช้กันอย่างแพร่หลายในอุตสาหกรรมที่หลากหลาย

เกี่ยวกับเรา

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของบริษัท NEX Coating บริษัทของเราก่อตั้งเมื่อปี 2013 โดยการร่วมทุน ระหว่างบริษัท Ebisu Chemicals และบริษัท Nagoya Packing ประเทศญี่ปุ่น ด้วยผลิตภัณฑ์เทปกาว และผลิตภัณฑ์เคลือบกาว ที่มีความยึดติดสูง ปลอดภัยตามมาตรฐานการผลิตยานยนต์ และสิ่งแวดล้อม เราผลิต ผลิตภัณฑ์ ด้วยความมุ่งหวังเป็นอย่างยิ่งในการที่จะเติมเต็มความต้องการตามความหลากหลายอุตสาหกรรมด้วยจุดเด่นต่างๆของเรา

 

  • มีการผลิตภายในประเทศ 
  • มีความรู้และความเชี่ยวชาญในเรื่องกาวและส่วนผสมของกาว
  • สามารถจัดส่งได้ในเวลาอันรวดเร็ว
  • การบริการเบ็ดเสร็จทั้งระบบ ตั้งแต่การจัดซื้อวัตุดิบ กาวและส่วนผสม พร้อมทั้งบริการตัดตามรูปแบบที่ต้องการ
  • ผลิตภัณฑ์สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความต้องการ และไม่กำหนดจำนวนขั้นต่ำ

 

ภาพรวมของบริษัท
แนวความคิด

จุดมุ่งหมายเพื่อที่จะสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรม ด้วยแนวคิด "เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม"

Nex Coating ปฏิบัติอย่างเคร่งครัดตามมาตรฐานของบริษัทแม่ "Ebisu Chemical" ซึ่งมีมาตรฐานและเกณฑ์การประเมินสูง เพื่อให้ได้มาซึ่งผลิตภัณฑ์คุณภาพและบริการหลักการขายที่ดี ให้แก่หลายหลายอุตสาหกรรม ไม่ว่าจะเป็น อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า, การผลิตยานยนต์. อุตสาหกรรมการก่อสร้าง และอีกมากมาย โรงงานของเราที่ญี่ปุ่น มีระบบกำจัดกลิ่นการเผาไหม้ ซึ่งสามารถที่จะป้องกันกลิ่น และการหลุดรอดของสารระเหย จากกระบวนการเคลือบกาวของเรา เพื่อปกป้องมลพิษทางอากาศได้ 

กิจกรรม

BMAM Expo Asia 2017 งานเดียวที่รวบรวมสินค้าด้านการบำรุงรักษาอาคารและการบริหารจัดการอาคารไว้ครบวงจร

อาทิ การจัดการทรัพยากรอาคาร โรงงาน การรักษาความปลอดภัย อัคคีภัย การซ่อมบำรุงเครื่องจักรและอุปกรณ์

การจัดการพื้นที่การทำงาน การกำจัดแมลง และการบริการแบบมืออาชีพ